HISTORIA

                                                         P O W I A D O M I E N I E 

 

Nadzwyczajne  Walne Zebranie Członków (NWZC)

Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pośredników Finansowych i Ubezpieczeniowych

 

 

 

 

Zarząd OSPUiF działając na podstawie § 26 zwołuje na dzień 20 kwietnia 2016 r.

 

Walne Zebranie Członków o godz. 18.oo  w Piastowie k/Warszawy, 05-820 przy ul.

 

Orzeszkowej 78

 

 

Proponowany porządek obrad

 

        1.        Otwarcie NWZC

2.        Zatwierdzenie porządku obrad

3.        Przedstawienie przez Zarząd Główny zmian Statutu Stowarzyszenia

4.        Przedstawienie zmian w składzie  w Zarządu Głównego

5.        Podjęcie uchwał w sprawie proponowanych zmian .

6.        Zamknięcie obrad

 

                                                                                                Z poważaniem

                                                                                                                      Zarząd Stowarzyszenia

 

Prosimy o potwierdzenie Państwa udziału w NWZC najpóźniej do dnia  18 kwietnia 2016 r.  

 tel /fax. :  22 755 54 49, 602 29 14 17

e-mail:  ospuif@ospuif.pl

 

                                                              

HISTORIA

Idea powołania ogólnopolskiej organizacji pośredników ubezpieczeniowych pojawiła się jesienią 2001 roku podczas corocznego spotkania integracyjnego pośredników ubezpieczeniowych organizowanego przez oddział warszawski jednego z największych Towarzystw Ubezpieczeniowych. W skład grupy założycielskiej weszli agenci, multiagenci, brokerzy oraz pośrednicy finansowi z dużym doświadczeniem zawodowym i wieloletnim stażem w branży (przynajmniej 10-letnim ). Wielu z nich posiadało już duże doświadczenie w pracy na rzecz środowiska pośredników – w skład Komitetu Założycielskiego weszli także pośrednicy będący członkami Rady Reprezentacji Agencji powołanej w 1996r. ( reprezentującej ok. 400 agentów ) przy jednym z największych Towarzystw Ubezpieczeniowych w Polsce, która dzięki swojej działalności załatwiła i rozwiązała wiele problemów dla środowiska pośredników ubezpieczeniowych.

Jednomyślnie uznano, że w dobie występujących wielu nieprawidłowości w naszym sektorze, mnożących się przypadkach traktowania pośredników ubezpieczeniowych przez Zakłady Ubezpieczeń z pozycji siły a nie jako równego partnera w interesach, a także w związku z planowanym wejściem Polski do Unii Europejskiej, istnieje silna potrzeba integracji środowiska pośredników całego kraju i stworzenia organizacji, która miedzy innymi dzięki swojemu zasięgowi i liczebności będzie mogła skutecznie reprezentować i dbać o interesy polskich pośredników ubezpieczeniowych i finansowych. Organizacja powinna skupiać wszystkich pośredników niezależnie od tego czy są agentami, multiagentami czy też brokerami, gdyż większość problemów jest wspólnych dla wszystkich pośredników i tylko połączeni będziemy mogli uzyskać i osiągnąć odpowiednie rezultaty. Aby urzeczywistnić postawione założenia, a także zachęcić do członkostwa w stowarzyszeniu wszystkich pośredników, tych małych i z obszarów Polski dotkniętych większym bezrobociem czy wręcz biedą, ustalono wpisowe oraz składki na bardzo niskim poziomie. W marcu 2002 r. Komitet Założycielski zakończył prace dotyczące rejestracji Stowarzyszenia i uchwalił statut. Nie czekając na rejestrację Zarząd Stowarzyszenia już od lata 2002 r. energicznie działał w interesie pośredników ubezpieczeniowych czego efektem między innymi było otrzymane zaproszenie do uczestnictwa przedstawicieli Zarządu jako reprezentantów środowiska we wszystkich posiedzeniach sejmowej komisji i podkomisji finansów rozpatrującej nowy rządowy projekt ustaw ubezpieczeniowych.

Aktualności
2013-08-18

Informacje prawne

Tryb przyjmowania zleceń prawnych zostaną określone do 01.09.2013.
2013-07-10

Quo Vadis pośredniku

Czy wiesz dokąd idziesz polski pośredniku?

 

WSTĄP DO OSPUiF


Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych jest organizacją skupiającą wszystkich pośredników ubezpieczeniowych.


 
Promocja


Przegląd produktów bonusowych będących w zainteresowaniu branży pośrednictwa.


 
OC MULTIAGENTÓW I BROKERÓW


Poszukiwanie ubezpieczyciela strategicznego dla ryzyka obowiązkowego OC Multiagenta i Brokera